ಮನಸಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಕೈ ಚಾಚಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದು : ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ (11)

You may also like...

1 Response

  1. Sridhar R says:

    ಸಂಜೋತಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು.ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮರೆಯದಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸಂತಸ.

Leave a Reply

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.