ಎಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಬೆಳೆದೊಂದು ಹೂವನ್ನು….

You may also like...

5 Responses

  1. Shishir Angadi says:

    ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನೊಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪರಿ ಅದ್ಭುತ.. ನಾರಿಶಕ್ತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ..

  2. ವಾಸವಿ ಬೆಟದೂರ says:

    ಸಂಜೋತಾ……ನೀ ಬರೆದಿರುವದೆಲ್ಲ.. ಮದುವೆ ಆದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ….ಅದರಲ್ಲಿ …ನಂಗೆ..ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು… ಪರಿಚಿತರೇ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಕಂಡತೆ..ಅಪರಿಚಿತರೇ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತೆ ಅನ್ನೊ ವಾಕ್ಯ (ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ)….ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನೀ ಬರೆದಿರೊದನ್ನ ಓದೊಕ್ಕೆ….( ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅನ್ನೊ ಖುಶಿನು ಇದೆ)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.