ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ..

You may also like...

8 Responses

 1. Deepak B N says:

  It’s be a month I kept The Vegetarian aside, I think I will pick it up this book, ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ?

 2. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ… ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಥ ಮತ್ತು ಪುನರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
  All d best.

 3. Sumitha Nayak says:

  Hey Sanju,

  Supper agide.. write more.. waiting to read.

  Thanks & Regards,

  Sumita S Naik

 4. vivek says:

  ಸುಂದರ ಪ್ರಯತ್ನ , ಮಸ್ತ ಬರದಿರಿ , starting ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಕಥೆಅಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನಸ್ತು . all the bestರೀ ಸಂಜೋತಾ ಅವ್ರೆ .

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.