ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ: ‘ಕಾ (Ka)’ ವೇಗಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶೋ

2 Responses

  1. Sridhar R says:

    ಸಂಜೋತ ಅವರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ

  2. VENKATESH N BHAT says:

    👌👌

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.