ಲಂಡನ್ನಿನಿಂದ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬಾ ತಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು….

You may also like...

6 Responses

  1. Krishna says:

    Wow very sweet and nice memories ri…..

  2. Sridhar r says:

    Fantastic experience

  3. Madhuri says:

    ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ… ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದೀರಿ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.