ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜನರ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು!

You may also like...

3 Responses

  1. Tejaswini Hegde says:

    ಲೇಖನದ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬರಹ.

  2. Rashmi says:

    ಲೇಖನವು ಸಿನಿಮಾದ‌ ನಿಜ‌ ಅಂಶವನ್ನು‌ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.