ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ದೇವರು ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ : ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ (6)

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.