Tagged: ಯುಕೆ

ಲಂಡನ್ನಿನಿಂದ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬಾ ತಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು….

ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತೇನೋ.. ನಮ್ಮದು ಯುಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುಕೆ ಕಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ರಾಜಕುಮಾರನಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುವ ಕತೆಯಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾತುರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.