Tagged: rangapanchami

ರಂಗಪಂಚಮಿಗೆ ಒಂದು ರಂಗಿನ ನೆನಪು.

ನನಗೆ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರು ಮಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ರಂಗಪಂಚಮಿ ದಿನ. ಈ ತಿಥಿ, ಘಳಿಗೆ, ಕಾಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲವಾ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ತಿಥಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ರಂಗಪಂಚಮಿ ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೇನೋ ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಯ್ತು...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.