ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೇ..(Tabbaliyu neenade magane)– S.L.ಭೈರಪ್ಪ

You may also like...

4 Responses

  1. vivek says:

    ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಬರ್ದಿದೀರಾ, ಈಗ ಕೂಡ ಪುಣ್ಣ್ಯಕೋಟಿ ಪದ್ದ್ಯ ಓದಿದ್ರ್ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರತದ್.(Nostalgic) . Reading ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟಾಫಿಸ್ after that i ll read this.
    …..ಧನ್ಯವಾದ

  2. Ravindranath says:

    Thumba varshagala hinde odida kadamabari nenapu madidiri. Agella hucheddu oduthidde. Onde ratri kadamabari odi maru divasa methadanne odide. Ashtondu huchu ithu. Thumba bhavukanagi oduthidda kala. Kramena oduva rithiyu badalayithu. Yellaru nenapu madidfakke dhanyavadagalu.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.