ಆಲದ ಬಿಳಲಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯೀಗ ಜೀವನದ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ…

You may also like...

1 Response

  1. Sridhar R says:

    ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಗಾರುತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಲದು. ನೀವು ನಿಜವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.