ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಗೆದ್ದು ಸಾಧಿಸಬೇಕು : ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ(10)

You may also like...

1 Response

  1. Sridhar r says:

    ಸಂಜೋತಾ ಅವ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಂಕಣ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು.ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ನಿರಂಜನ ನಂತಹ ಸಾಧಕರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.